Piața Retail (Disponibil) – Ringul Produselor Petroliere

În Ringul Produselor Petroliere se derulează licitații de cumpărare sau vânzare atât pentru produsele fungibile utilizate ca și carburanți pentru parcurile auto, cât și pentru cele utilizate pentru încălzire sau pentru funcționarea unor instalații industriale diverse.

Printre activele suport tranzacționate în mod curent se regăsesc:

Carburanți auto cu livrare la pompă: Benzină, Motorină, Gaz Petrolier Lichefiat (GPL)

Carburanți auto și Combustibili Lichizi cu livrare fizică (vrac): Benzină, Motorină, Păcură, Combustibil Lichid tip M sau P, Combustibil Lichid Ușor, Combustibil Lichid Greu, etc.

Principalele avantaje rezultate din accesarea Ringului Produselor Petroliere din cadrul Pieței Retail (Disponibil), se referă la:

 • Prețul avantajos – obținut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere și ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a prețului în cadrul licitației cu strigare sau a licitației electronice conferă posibilitatea îmbunătățirii suplimentare a prețurilor de către ofertanți față de ofertele financiare inițiale. În situația în care prețurile obținute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiași ședințe, fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;
 • Termenul redus de desfășurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacționare în maxim 7 zile din momentul emiterii lui;
 • Cotațiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referință în ceea ce înseamnă raportarea la prețurile pieței în tranzacțiile realizate prin BRM;
 • Sistemul de Garanții Bursiere – executarea în bune condiții a contractului în baza acestui sistem utilizat, cât și ca urmare a atentei selecții a ofertanților înainte de a fi admiși la tranzacționare;
 • Numărul mare de ofertanți  existenți, datorat cantităților importante tranzacționate la nivelul total al pieței;
 • Economie de timp și efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziționarea produselor;
 • Eliminarea birocrației aferente procedurilor clasice de achiziții publice prin standardizarea mărfurilor și reducerea numărului de documente solicitate și depuse.

Acces și modalități de tranzacționare pe Piața Retail (Disponibil) – Ringul Produselor Petroliere

1. Completați Ordinul Inițiator, conform situației și specificațiilor dvs.

ATENȚIE!

În Ringul Produselor Petroliere se recomandă licitarea prețului propriu al produsului, fără fără acciză și fără TVA!

2. Stabiliți cu Managerul Ringului Produselor Petroliere calendarul procedurii.

Ședința dvs. de tranzacționare (licitația) se va derula pe platforma electronică de tranzacționare a BRM. Ea va fi programată în maxim 7 zile calendaristice de la data publicării Ordinului dvs. Inițiator. Pentru devansarea (minim. 4 zile) sau decalarea (peste 8 zile) acestui termen vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă către managerul ringului.

3. Transmiteți către BRM Ordinul Inițiator împreună cu Documentația de Atribuire.

Se recomandă ca Documentația de Atribuire să conțină:

 • Caiet de Sarcini – condițiile și specificațiile dvs. tehnice de furnizare a combustibililor în viitorul contract de furnizare.
  • Anexe cu locațiile de livrare sau aria în care ofertanții trebuie să dețină stații de alimentare cu carburanți
 • Contract de Furnizare (draft) – condițiile și specificațiile dvs. d.p.d.v. legislativ și economic.
 • Formularele de Participare – care trebuie completate de orice potențial ofertant

4. BRM publică Ordinul dvs. Inițiator și transmite Invitațiile de Participare.

Dacă ați transmis Ordinul Inițiator și Documentația de Atribuire până la ora 16.00, procedura va fi publicată în aceeași zi.

Dacă ați transmis documentele după ora 16.00, procedura va fi publicată în ziua următoare. Din acest motiv, calendarul procedurii poate suferi modificări. Întreaga responsabilitate a eventualelor modificări în calendarul procedurii intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

5. Perioada de publicitate

Între data publicării procedurii și Data Limită de Depunere a Ofertelor, orice potențial ofertant poate transmite solicitările sale de clarificare și/sau modificare a Documentației de Atribuire, la adresele și în termenele menționate în Ordinul Inițiator. Întreaga responsabilitate a formulării și transmiterii răspunsurilor la solicitările de clarificare pentru Documentația de Atribuire intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

6. Înscrierea ofertanților la procedură și depunerea ofertelor

Orice potențial ofertant trebuie să transmită documentele solicitate în termenul menționat la Data Limită de Depunere a Ofertelor, astfel:

 • Ordinul de Sens Contrar – către managerul ringului
 • Dovada constituirii Garanției Bursiere – către managerul ringului
 • Documentația de Ofertă (documentele solicitate de clientul inițiator) – către adresele clientului inițiator

7. Evaluarea și calificarea/respingerea ofertelor

Evaluarea documentelor solicitate prin Documentația de Atribuire (cf. Legii 98 sau 99/2016) din cadrul ofertelor depuse, precum și calificarea sau, după caz, respingerea acestora din etapa de tranzacționare a prețului, se realizează de către comisia de evaluare a clientului inițiator al procedurii. Întreaga responsabilitate a calificării sau respingerii ofertelor primite intră în sarcina exclusivă a clientului ordonator.

8. Ședința de Tranzacționare Electronică

Este împărțită în 3 etape, astfel:

 • Etapa I: Deschiderea Ședinței – Ofertanții introduc prețurile de pornire – Durata aproximativă: 15 minute
 • Etapa II: Tranzacții Libere  – Ofertanții își îmbunătățesc prețurile introduse în Etapa I – Durata aproximativă: 15 minute
  • Prețurile ofertanților și ale clientului inițiator sunt vizibile pentru toți participanții pe toată durata ședinței
  • Prețul clientului inițiator poate fi atacat de către orice ofertant, lansându-se astfel tranzacția. Timp de executare: 2 minute
  • Prețul ofertantului care a lansat o tranzacție poate fi contra-atacat de oricare alt ofertant. Timp de contra-atac: max.2 minute
  • Dacă ordinul care a lansat o tranzacție nu e contra-atacat în timp de 2 minute de la lansare, tranzacția se execută și nu mai poate fi atacată.
 • Etapa III: Închiderea Ședinței – Ofertanții nu mai pot modifica prețurile. Clientul Inițiator acceptă/refuză prețul cel mai bun

9. Finalizarea procedurii. Documentele emise în urma ședinței de tranzacționare

 • Raportul ședinței de tranzacționare – se semnează de toți participanții la procedura respectivă:
  • Clientul Inițiator
  • Clienții Ofertanți
  • Coordonatorul ședinței
 • Contractul de Bursă (pentru ședințele încheiate cu adjudecare) – se semnează de către:
  • Clientul Inițiator
  • Clientul Câștigător al licitației
  • Coordonatorul ședinței

10. Finalizarea procedurii. Restituirea garanțiilor. Achitarea comisionului către BRM

 • Completați o Cerere de Restituire Garantie și transmiteți-o către managerul de ring.
 • Dacă societatea pe care o reprezentați este parte la tranzacția efectuată, achitați comisionul BRM în contul specificat în factura pe care o primiți după semnarea Contractului de Bursă.
 • În situația în care ați constituit garanția prin Ordin de Plată, puteți achita valoarea din factura de comision și prin compensare cu suma virată în contul de garanții. Solicitați astfel Acordul de Stingere a Datoriilor Reciproce managerului de ring. Diferența va fi virată înapoi de BRM, în contul specificat de dvs.
 • În situația în care societatea pe care o reprezentați nu este parte în tranzacția înregistrată și nu are restanțe la plata altor datorii către BRM, BRM va vira înapoi suma în contul specificat de dvs., în termenul specificat în Cererea de Restituire a Garanției.