Piața Retail (Disponibil)

Piața Retail este structurată pe Ringuri de produse specializate în cadrul cărora sunt definite activele suport (categoriile de produse). Pentru fiecare activ suport BRM definește activele de tranzacționat (produsele). Pe această piață, atât autoritățile contractante, cât și societățile comerciale cu capital privat pot tranzacționa mărfuri cu un grad înalt de standardizare sau diverse categorii de materii prime.

RINGURILE PIEȚEI RETAIL (DISPONIBIL)

 • RINGUL GAZELOR NATURALE : Aici se derulează licitații pt contractele de furnizare de gaze naturale inițiate de consumatorii eligibili.
 • RINGUL ENERGIEI ELECTRICE : Aici se derulează licitații pt contractele de furnizare de energie electrică inițiate de consumatorii eligibili.
 • RINGUL PRODUSELOR PETROLIERE : Aici se derulează licitații pt contracte de furnizare de motorine, benzine, păcură și alți combustibili lichizi derivați din acestea.
 • RINGUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII: Aici se derulează licitații pt contracte de furnizare de beton, asfalt, bitum sau emulsii bituminoase, agregate de balastieră și carieră, ciment și alte materiale destinate șantierelor de construcții.
 • RINGUL GENERAL AL PRODUSELOR FUNGIBILE: Aici se derulează licitații pt contracte de furnizare de produse alimentare, produse chimice pentru diverse industrii, combustibili solizi pentru încălzire și alte produse fungibile a căror frecvență la tranzacționare nu justifică încadrarea lor într-un ring de tranzacționare specific.
 • RINGUL CEREALELOR: Aici se derulează licitații pt contracte de furnizare de cereale, material pentru însămânțare și alte produse agricole. De asemeni, în acest Ring se pot tranzacționa Certificate de Depozit pentru semințele de consum.
 • RINGUL LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR: Aici se derulează licitații pt contracte de furnizare de legume și fructe, atât în stare proaspătă, cât și conservate.

Principalele avantaje rezultate din accesarea Pieței Retail

 • Prețul avantajos – obținut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere și ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a prețului în cadrul licitației cu strigare sau a licitației electronice conferă posibilitatea îmbunătățirii suplimentare a prețurilor de către ofertanți față de ofertele financiare inițiale. În situația în care prețurile obținute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiași ședințe, fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;

 • Termenul redus de desfășurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacționare în maxim 7 zile din momentul emiterii lui;

 • Cotațiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referință în ceea ce înseamnă raportarea la prețurile pieței în tranzacțiile realizate prin BRM;

 • Sistemul de Garanții Bursiere – executarea în bune condiții a contractului în baza acestui sistem utilizat, cât și ca urmare a atentei selecții a ofertanților înainte de a fi admiși la tranzacționare;

 • Numărul mare de ofertanți  existenți, datorat cantităților importante tranzacționate la nivelul total al pieței;

 • Economie de timp și efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziționarea produselor;

 • Eliminarea birocrației aferente procedurilor clasice de achiziții publice prin standardizarea mărfurilor și reducerea numărului de documente solicitate și depuse.