PIAȚA CONTRACTELOR BILATERALE(OTC)

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare a Pieței Contractelor Bilaterale(OTC) 

În Ringul Gazelor Naturale din cadrul pieței contractelor bilaterale(OTC) se derulează licitații de cumpărare de gaze naturale, proceduri inițiate de către clienții consumatori finali.

Activul suport tranzacționat în mod curent este exclusiv gazul natural utilizat de către clienții inițiatori în scop necomercial (pentru consum propriu).

Mecanismul de tranzactionare este Simplu Competitiv, conform PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PLATFORMEI CONTRACTELOR BILATERALE(OTC) A GAZELOR NATURALE ADMINISTRATĂ DE SOCIETATEA „BRM EAST ENERGY”S.R.L..

Principalele avantaje rezultate din accesarea Ringului Gazelor Naturale din cadrul Pieței Contractelor Bilaterale(OTC), se referă la:

 • Prețul avantajos – obținut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere și ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a prețului în cadrul licitației electronice conferă posibilitatea îmbunătățirii suplimentare a prețurilor de către ofertanți față de ofertele financiare inițiale. În situația în care prețurile obținute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiași ședințe, fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;
 • Termenul redus de desfășurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacționare în maxim 10 zile din momentul emiterii lui;
 • Cotațiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referință în ceea ce înseamnă raportarea la prețurile pieței în tranzacțiile realizate prin BRM;
 • Sistemul de Garanții Bursiere – executarea în bune condiții a contractului în baza acestui sistem utilizat, cât și ca urmare a atentei selecții a ofertanților înainte de a fi admiși la tranzacționare;
 • Numărul mare de ofertanți  existenți, datorat cantităților importante tranzacționate la nivelul total al pieței;
 • Economie de timp și efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziționarea produselor;
 • Eliminarea birocrației aferente procedurilor clasice de achiziții publice prin standardizarea mărfurilor și reducerea numărului de documente solicitate și depuse.

Detalii despre PIAȚA CONTRACTELOR BILATERALE(OTC)

TRANZACȚII ACTIVE

Momentan nu sunt tranzacții active!

 • DOCUMENTE UTILE

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

COTATII_OTC

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț de pornire MDL/MWh Preț adjudecat MDL/MWh Variație preț mediu ponderat % Preț mediu ponderat Lei/MWh Nr. tranzacții Participanți Inițiator Câștigător Pret Mediu Ponderat Global Documente
1 2024-04-11 BRMEE_GAS_S_11_04_2024 22279,649 704 691,90 N/A 691,90 1 4 „CET NORD” S.A. „NATURAL GAZ D.C.”S.R.L. 691,90 Contract achziționare a gazelor naturale, V.1 din 08.04.2024
2 2024-05-14 BRMEE_GAS_S_14_05_2024 6330 830 670 N/A 670 1 5 „FRANZELUȚA” S.A. „EAST GAS ENERGY TRADING”S.R.L. 670 Contract de achizitionare a gazelor naturale-revizuit
Empty section. Edit page to add content here.

În vederea înscrierii pe piața Retail\OTC trebuie să procedați astfel:

În contextul înscrierii la piața Retail\OTC operată de BRM East Energy în Republica Moldova,  informăm despre următorii pași de înscriere:

 • Semnarea Convenției de Participare la piața Retail\OTC și transmiterea către BRM East Energy prin poștă, curier sau e-mail;
 • Semnarea unei Împuterniciri pentru prezentarea ofertantului la ședințele electronice de către o persoană cu rol decizional.
 • Copiile Buletinelor de Identitate ale persoanelor împuternicite.

Pași post-înscriere:

În urma afilierii la BRM East Energy, sunt întreprinse următoarele:

 1. Crearea profilelor pe platforma de tranzacționare pentru persoanele responsabile, conform împuternicirii emise de societatea pe care o reprezintă;
 2. Organizarea unei școlarizări privind funcționalitățile platofrmei;
 3. Testarea platformei în regim independent.

 • „CET-NORD” S.A.
 • ENERGOCOM” S.A.
 • „NATURAL GAZ D.C.” S.R.L.
 • „TRANSAUTOGAZ”S.R.L.
 • „EAST GAS ENERGY TRADING” S.R.L.
 • „SD ENERGY ENGINEERING GROUP” S.R.L.
 • „BOGLIGHT INVEST” S.R.L.
 • „FRANZELUȚA” S.A.
 • „YAR ENERGY & GAS” S.R.L.
 • „ERU AURORA” S.R.L.
 • „NAVITAS ENERGY” S.R.L.
 • „MOLDOVAGAZ” S.A.