ÎNȘTIINȚARE SCHIMBARE DENUMIRE

ÎNȘTIINȚARE SCHIMBARE DENUMIRE

ÎNȘTIINȚARE SCHIMBARE DENUMIRE
Prin prezenta, subscrisa SRL BRM EAST ENERGY, având cod C/f 1021600021092, cu sediul social în R. Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 70, oficiu 106A, et. 1, tel.: +373 68977880, E-mail: office.brmeastenergy.md / website: www.brmeastenergy.md, reprezentată de Vasiliu Cristina în calitate de Administrator și Lupulescu Ion în calitate de Director Executiv,
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.07.2024, în baza Hot. Consiliului de Administrație al asociatului unic nr. 130/06.06.2024 publicată în Monitorul Oficial la data de 28.06.2024, s-a aprobat modificarea denumirii din S.C. ”BRM EAST ENERGY” S.R.L. în ”BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST S.R.L”.
Restul datelor rămân nemodificate.