Clarificări suplimentare privind comunicatul BRM din 25.04.2023

Clarificări suplimentare privind comunicatul BRM din 25.04.2023

Revenim la comunicatul nostru anterior cu intenția de a clarifica cele menționate în comunicatul din 25.04.2023.

Acesta a fost emis ca urmare a unor înțelegeri contextuale de către o parte din presa online și regretăm interpretarea afirmației BRM cu privire la inducerea în eroare a opiniei publice.

Scopul celor prezentate de BRM a fost acela de a conduce la o înțelegere corectă a unei comparații, așa cum s-a prezentat în comunicatul ENERGOCOM, între cotațiile obținute prin BRM și cele de pe piața din Grecia. Opinia noastră este că cheltuielile de transport,  nu pot fi comparate. Totodată orice comparație de prețuri trebuie realizată pe o perioadă mai lungă de timp și nu raportată la o singură zi de tranzacționare, orice piață prezentând fluctuații de la o zi la alta.

Avem convingerea că ENERGOCOM, ca actor principal al pieței de gaze naturale din R. Moldova, explorează în căutarea celor mai eficiente surse și este în măsură să ia deciziile corecte. În acest sens, ne bazăm pe contribuția pe care ENERGOCOM o aduce la formarea pieței gazelor naturale din R. Moldova și considerăm că toate demersurile realizate de companie pentru diversificarea surselor de achiziție a gazelor naturale vor contribui la creșterea gradului de reziliență a R. Moldova față de actuala criză energetică.

Totodată, reiterăm convingerea BRM că cea mai bună soluție pentru R. Moldova este totuși dezvoltarea unei piețe bursiere locale cu tranzacții efectuate la Chișinău, punând în competiție participanții interesați. În acest sens societatea noastră, prezentă în R. Moldova, își manifestă din nou sprijinul și contribuția cu toate resursele necesare pentru atingerea unui astfel de obiectiv și contăm pe o colaborare eficientă cu ENERGOCOM.