Piața Retail (Disponibil) – Ringul Certificatelor de Emisii CO2

În Ringul Certificatelor de emisii CO2 se derulează licitații de cumpărare, vânzare  sau schimb (SWAP) de Certificate tip EUA sau CER.

Printre activele suport tranzacționate în mod curent se regăsesc:

Certificate CO2 CER, Certificate CO2 EUA, Certificate de emisii tip VER, etc.

Conturile de garantii sunt:

LEI: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641

EUR: RO93RNCB0082 0009 9180 0643,  SWIFT RNCBROBU

Principalele avantaje rezultate din accesarea Ringului Certificatelor de emisii CO2 din cadrul Pieței la Disponibil, se referă la:

 • Prețul avantajos – obținut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere și ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a prețului în cadrul licitației cu strigare sau a licitației electronice conferă posibilitatea îmbunătățirii suplimentare a prețurilor de către ofertanți față de ofertele financiare inițiale. În situația în care prețurile obținute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiași ședințe, fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;
 • Termenul redus de desfășurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacționare în maxim 7 zile din momentul emiterii lui;
 • Cotațiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referință în ceea ce înseamnă raportarea la prețurile pieței în tranzacțiile realizate prin BRM;
 • Sistemul de Garanții Bursiere – executarea în bune condiții a contractului în baza acestui sistem utilizat, cât și ca urmare a atentei selecții a ofertanților înainte de a fi admiși la tranzacționare;
 • Numărul mare de ofertanți  existenți, datorat cantităților importante tranzacționate la nivelul total al pieței;
 • Economie de timp și efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziționarea produselor;
 • Eliminarea birocrației aferente procedurilor clasice de achiziții publice prin standardizarea mărfurilor și reducerea numărului de documente solicitate și depuse.

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – Ringul Energiei Electrice

1. Accesul pe Piata la disponibil

Accesul pe Piata la disponibil este permis membrilor actionari, membrilor afiliati si societatilor de brokeraj pe marfuri.

Membri afiliati sunt societatile ce dobandesc drept de tranzactionare, indeplinind conditiile Consiliului de Administratie al BRM, asa cum sunt acestea prevazute in Statutul Membrului afiliat.

Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri actionari sau membri afiliati ai BRM avand ca obiect prestarea serviciilor de brokeraj.

Va inregistrati ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

 • Consultati statutul membrului afiliat
 • Completati cererea de membru afiliat si anexa acesteia
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM
 • Constituiti dosarul de afiliere care contine si urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
  • copie a Certificatului de Inregistrare Fiscala;
  • copie a ultimului bilant contabil;
  • copie dupa licenta si anexa licentei emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru participantii care sunt producatori sau furnizori;
  • dovada încheierii cu Transelectrica SA a Conventiei de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii sau Transferarii acestei responsabilitati si, daca este cazul, a incheierii Conventie

Participare la Piata de Echilibrare, pentru participantii care sunt obligati sa aiba incheiate astfel de conventii.

Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM. In urma validarii acestuia, se va emite o factura reprezentand Cotizatia anuala pentru servicii de tranzactionare pe Piata la disponibil. Bursa Romana de Marfuri va emite Certificatul de Membru, document de atesta statutul societatii Dvs. si drepturile dobandite, si care va fi vizat anual in urma achitarii cotizatiei.

2. Organizarea Pietei la disponibil

Regulamentul Pietei la disponibil, administrata de BRM, cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea tranzactiilor in temeiul Legii 357/2005 privind bursele de marfuri. Tranzactiile se desfasoara, in functie de active (marfuri) pe ringuri specializate si pentru care este definita o procedura de lucru specifica.

3. Emiterea ordinelor spre tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare

 • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM descarca Ordin Initiator→ Ordinele pot fi initiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzactionare, obtinute in urma incheierii contractului de membru afiliat al BRM.

sau

Raspundeti unei oferte deja existente in piata

 • Completati ordinul de sens contrar si transmiteti-l la BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (specifice pentru Autoritatile Contractante) descarca Ordin de Sens Contrar pentru Ringul Energiei Electrice→ Participarea la sedintele de tranzactionare a activelor programate pe platforma electronica de tranzactionare se face pe baza contului de utilizator. Anuntarea in piata a ordinelor este conditionata de constituirea garantiei.

4. Programarea activelor la tranzactionare

Activele sunt programate la tranzactionare in maxim 7 zile de la data validarii ordinelor initiatoare emise

Anterior sedintei de tranzactionare:

 • BRM realizeaza publicitatea ordinului
 • sunt primite si validate ordinele de sens contrar

Tranzactionarea activelor se desfasoara numai pentru conditiile prevazute in ordinelele initiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulata anterior cu respectarea mijloacelor si termenelor prevazute in prodedura de tranzactionare. Modificarile operate ulterior acestor termene, derermina reprogramarea tranzactiionarii respectivelor active.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor activului in vederea admiterii la tranzactionare.
In cadrul tranzactiilor care se desfasoara pe platforma electronica, in timpul sedintei, se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului.

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea sedintei, intocmirea Raportului de tranzactionare si semnarea Contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator.
Raportul de tranzactionare evidentiaza toate etapele sedintei si elementele acestora.
Semnarea Contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea incheierii si indeplinirii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

7. Restituirea garantiei de participare

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a unei cereri de restituire a garantiei, in original – Model Cerere de Restituire Garantie

Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – Ringul certificate CO2

1. Accesul pe Piata la disponibil

Accesul pe piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj pe marfuri.Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru Afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

 • Consultati statutul membrului afiliat – descarca statut
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM
 • Completati cererea de membru afiliat – descarca cererea
 • Constituiti dosarul de afiliere care contine urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
  • copie a ultimului bilant contabil.
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM

sau

Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta

 • Lista societatilor de brokeraj pe marfuri poate fi pusa la dispozitie de BRM
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul Societatii de Brokeraj pe marfuri

2. Regulamentele Pietei la Disponibil

Cititi Regulamentul Pietei la Disponibil si procedurile aferente ringurilor pe care intentionati sa tranzactionati – Procedura de tranzactionare produse petroliere

3. Emiterea ordinelor spre tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare
Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM – descarca Ordin Initiator

sau

Raspundeti unei oferte deja existente in piata
Completati ordinul de sens contrar si il transmiteti ulterior BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (inclusiv dovada depunerii garantei bursiere) – descarca Ordin de Sens Contrar

4. Programarea ordinelor la tranzactionare

 • Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii
 • Anterior sedintei de tranzactionare:
  • BRM realizeaza publicitatea ordinului
  • Sunt primite si validate ofertele de sens contrar

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

 • Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare
 • Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie cu strigare
 • Se incheie tranzactia pentru ordinele al caror pret a fost acceptat

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

 • Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.
 • Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

7. Restituirea garantiei bursiere

 • Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original – Cerere de Restituire Garantie
 • Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM

Acces si modalitati de tranzactionare pe pietele centralizate – Gaze Naturale

Consultare Publica
Ca urmare a unor noi sugestii de modificare primite din cadrul pietei cu privire la modalitatile de garantare ale contractului standard si a procedurii la care acesta este anexat; in baza art. 11 din Ordinul nr. 105/2018 modificat prin Ordinul nr. 170/2019, va supunem atentiei in vederea analizarii si consultarii publice propunerea de modificare a acestora. Va rugam sa analizati propunerile si observatiile la prezetul proiect de contract standard si procedura si sa ne transmiteti mentiunile dumneavoastra prin e-mail, in format word, continand modificarile in track changes, la adresa: office@brmeastenergy.md, pana pe data de 08.12.2019.

Proceduri

Instructiuni Piata Gas Forward cu CC

Piata de Echilibrare Gaze Naturale

Tranzactii Piata SPOT

1. Accesul pe Piata Centralizata a Gazelor Naturale BRM

Accesul pe Pietele Centralizate de Gaze Naturale este permis doar societatilor de brokeraj.
Societatile de brokeraj sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati societatea ca membru afiliat al BRM, devenind astfel propriul dumneavoastra broker.

Constituiti dosarul de agreare care contine urmatoarele documente:

 • certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
 • copie de pe licenta si anexa licentei emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru participantii care sunt furnizori;
 • daca este cazul, contractul de membru afiliat.

Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.

2. Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale

Cititi Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale si procedurile aferente privind tranzactionarea pe aceste piete.

3. Programarea ordinelor la tranzactionare

Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii.
Anterior sedintei de tranzactionare:

 • BRM realizeaza publicitatea ordinului;
 • sunt primite si validate ordinele de sens contrar.

4. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Tranzactiile se desfasoara prin platforma electronica unde se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului.
Se incheie tranzactia cu ordinul al carui pret a fost acceptat.

5. Incheierea angajamentelor

Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

6. Restituirea garantiei bursiere

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original – Cerere de Restituire Garantie
Garantia poate fi mentinuta pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – Ringul Cerealelor

1. Accesul pe piata la disponibil

Accesul pe piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj pe marfuri.
Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru Afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

 • Consultati statutul membrului afiliat – descarca statut
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM – descarca contract
 • Completati cererea de membru afiliat – descarca cerere
 • Constituiti dosarul de afiliere care contine urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
  • copie a ultimului bilant contabil.

Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM

sau

Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta

 • Lista societatilor de brokeraj pe marfuri poate fi pusa la dispozitie de BRM
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul Societatii de Brokeraj pe marfuri

2. Regulamentele Pietei la Disponibil

Cititi Regulamentul Pietei la Disponibil si procedurile aferente ringurilor pe care intentionati sa tranzactionati.

3. Emiterea ordinelor de tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare

 • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM – descarca Ordin Initiator

sau

Raspundeti unei oferte deja existente in piata

4. Programarea ordinelor la tranzactionare

Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii
Anterior sedintei de tranzactionare:

 • Participantii constituie garantiile necesare licitatiei;
 • BRM realizeaza publicitatea ordinului;
 • Sunt primite si validate ofertele de sens contrar.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare;
Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie electronica sau cu strigare;
Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia;
Se incheie tranzactia pentru ordinele al caror pret a fost acceptat.

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

7. Restituirea garantiei bursiere

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original – Cerere de Restituire Garantie
Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – Ringul Marfuri Generale

1. Accesul la Piata la disponibil

Accesul pe Piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj pe marfuri.
Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

 • Consultati statutul membrului afiliat;
 • Completati cererea de membru afiliat;
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM;
 • Constituiti dosarul de afiliere care contine urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
  • copie a ultimului bilant contabil

Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.

sau

Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta

 • Lista societatilor de brokeraj pe marfuri poate fi consultata pe site-ul BRM (www.disponibil.ro);
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul Societatii de brokeraj pe marfuri.

2. Organizarea Pietei la disponibil

Regulamentul Pietei la disponibil, administrata de BRM, cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea operatiunilor in temeiul Legii 357/2005 privind bursele de marfuri. Tranzactiile se desfasoara, in functie de active (produse) pe ringuri specializate si pentru care este definite o procedura de lucru specifica.

3. Emiterea ordinelor de tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare

 • completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM
 • model de ordin initiator pentru Ringul Marfurilor generale
 • ordinele pot fi initiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzactionare, obtinute in urma incheierii contractului de membru afiliat al BRM

sau

Raspundeti unei oferte deja existente in piata

 • completati ordinul de sens contrar si il transmiteti ulterior BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (inclusiv dovada depunerii garantei bursiere)
 • model de ordin de sens contrar pentru Ringul Marfurilor generale

4. Programarea ordinelor la tranzactionare

Ordinul initiator este programat la tranzactionare, de regula, in 7 zile de la data emiterii

Anterior sedintei de tranzactionare:

 • BRM realizeaza publicitatea ordinului;
 • sunt primite si validate ordinele de sens contrar.

Tranzactiile se desfasoara NUMAI pentru conditiile prevazute in ordinelele initiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulata cu respectarea termenelor prevazute in prodedura de tranzactionare. Modificarile operate ulterior acestor termene, determina reprogramarea tranzactionarii respectivelor ordine initiatoare.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare;

Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie cu strigare si se incheie tranzactii pentru ordinele al caror pret a fost acceptat
In cazul tranzactiilor care se desfasoara pe platforma electronica, se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

7. Restituirea garantiei bursiere

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a unei Cereri de Restituire Garantie, in original.

Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – CO2

Cum tranzactionam certificate de emisii CO2 (EUA si CER):

 • PASUL1: Inregistrati-va ca membru afiliat al BRM
  • Se semneaza contractul de membru afiliat al BRM CONTRACT MA CU PLATA 2017 -BRM.doc in 2 exemplare originale si se trimite la BRM impreuna cu dosarul de inregistrare care contine si urmatoarele documente (care pot fi trimise electronic):
   • certificat constatator al firmei
   • certificat de inregistrare fiscala
   • certificat de inregistrare in scopuri de plati TVA
   • dovada existentei unui de cont in registrul European pentru tranzactii certificate de emisii Co2
   • ultimul bilant contabil depus
   • descrierea activitatii sau siteul de web al firmei
 • PASUL 2: Introduceti un ordin initiator model OI Certificate EUA – clienti.docx sau raspundeti cu un ordin de sens contrar unui ordin existent in Ringul Certificatelor de emisii CO2 al BRM
 • PASUL 3: Constituiti garantia de participare sau faceti o cerere de realocare din sumele existente
  Cititi procedura de tranzactionare certificate CO2

Lista activelor la tranzactionare se poate consulta aici: http://disponibil.ro/pub_home/ringDetail.do?ringId=7331

Acces si modalitati de tranzactionare pe piata la disponibil – Ringul Materiale de Constructii

1. Accesul pe Piata la disponibil

Accesul pe piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj pe marfuri.
Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru Afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

 • Consultati statutul membrului afiliat
 • Completati cererea de membru afiliat
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM
 • Constituiti dosarul de afiliere care contine urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii
  • copie a ultimului bilant contabil
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM

sau

Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta

2. Regulamentul Pietei la disponibil

Regulamentul Pietei la disponibil, administrata de BRM, cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea operatiunilor in temeiul Legii 357/2005 privind bursele de marfuri. Tranzactiile se desfasoara, in functie de active (produse) pe ringuri specializate si pentru care este definite o procedura de lucru specifica.

3. Emiterea ordinelor de tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare

 • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM
 • model de ordin initiator pentru Ringul Materialelor de constructii
 • ordinele pot fi initiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzactionare, obtinute in urma incheierii contractului de membru afiliat al BRM

sau

Raspundeti unei oferte deja existente in piata

 • Completati ordinul de sens contrar si il transmiteti ulterior BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (inclusiv dovada depunerii garantei bursiere)
 • model de ordin de sens contrar pentru Ringul Materialelor de constructii

4. Programarea ordinelor la tranzactionare

Ordinul initiator este programat la tranzactionare, de regula, in 7 zile de la data emiterii

Anterior sedintei de tranzactionare:

 • BRM realizeaza publicitatea ordinului
 • sunt primite si validate ordinele de sens contrar

Tranzactiile se desfasoara NUMAI pentru conditiile prevazute in ordinelele initiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulata cu respectarea termenelor prevazute in prodedura de tranzactionare. Modificarile operate ulterior acestor termene, determina reprogramarea tranzactionarii respectivelor ordine initiatoare.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare

Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie cu strigare si se incheie tranzactii pentru ordinele al caror pret a fost acceptat
In cazul tranzactiilor care se desfasoara pe platforma electronica, se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

6. Restituirea garantiei bursiere

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a unei Cereri de Restituire Garantie, in original.

Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.