Piața GasForward în regim de Contraparte Centrală

TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE GASFORWARD  CU CONTRAPARTE CENTRALĂ

Pe Piața GasForward în regim de Contraparte Centrală, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Săptămâna
 • Luna
 • Trimestrul
 • Semestrul
 • Sezonul Cald
 • Sezonul Rece
 • Anul Calendaristic
 • Anul Gazier

Detalii despre Piața produselor pe termen mediu și lung în regim de Contraparte Centrală

În vederea înscrierii pe Piața GasForward cu Contraparte Centrală trebuie să procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul de Membru Compensator;
 • Semnați Acordul de raportare a datelor către REMIT
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM (vedeți instrucțiunile).
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă a unei persoane este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.