Piața de Capital (SSIF BRM)

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. funcționează și ca societate de servicii de investiții financiare în baza Legii 297/2004 privind piața de capital, fiind autorizată să desfășoare următoarele servicii și activități de investiții:

 • preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor în numele clienților;
 • tranzacționarea pe cont propriu;
 • administrarea portofoliilor;
 • consultanță de investiții;
 • subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
 • plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
 • administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;

Servicii conexe:

 • păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau a garanțiilor;
 • acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;
 • consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
 • servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
 • cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
 • servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm.

În conformitate cu actele normative în vigoare, respectiv legea nr. 126/2018, legea nr. 656/2002, regulamentul nr. 5/2008, decizia nr. 964/2010 și decizia nr. 962/2010, SSIF BRM a adoptat următoarele Reguli și proceduri privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Tranzacționează pe Piața de Capital prin SSIF BRM!