BRM OTF

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare BRM OTF  

In cadrul BRM-OTF sunt tranzactionate ca instrumente financiare exclusiv certificate de emisii definite la pct. 11 din Sectiunea C -Anexa 1 la Legea 126/2018 care constau în: “orice unităţi recunoscute ca fiind conforme cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare”.

Detalii despre Piața BRM OTF