Legislație

Legislație primară

LEGE Nr. 1117 din 26-02-1997 privind bursele de mărfuri care reglementează înfiinţarea şi activitatea burselor de mărfuri, drepturile şi obligaţiile membrilor lor, organizarea comerţului de bursă şi apărarea drepturilor şi intereselor legale ale participanţilor la aceasta.

LEGE Nr. 108 din 27-05-2016 cu privire la gazele naturale prin care are loc instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării eficiente şi monitorizarea sectorului gazelor naturale menit să aprovizioneze consumatorii cu gaze naturale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa gazelor naturale; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii reţelelor de gaze naturale, inclusiv a capacității de interconexiune; dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi integrarea într-o piaţă de gaze naturale competitivă, stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, stabilirea și asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor de serviciu public, asigurarea respectării drepturilor consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului.

HOTĂRÂREA ANRE Nr. HANRE534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale care are drept scop au drept scop stabilirea cadrului legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale și a produselor conexe pe piața angro și cu amănuntul a gazelor naturale, precum și pentru prestarea serviciilor de sistem, bazate pe principiul transparenței, obiectivității, competitivității şi nediscriminării.

Aspecte legale

Conținutul site-ului BRM East Energy este furnizat doar cu scop informativ.

Deoarece informațiile se pot modifica oricând, BRM East Energy nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește oportunitatea, acuratețea și integralitatea informațiilor furnizate.

Conținutul și structura site-ului BRM East Energy sunt protejate prin drepturi de autor. Este interzisă reproducerea, traducerea, distribuirea, publicarea sau comercializarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, fără acordul scris prealabil al BRM East Energy.

Site-ul BRM East Energy include link-uri către alte pagini web iar BRM East Energy nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor care pot fi accesate prin astfel de link-uri. Dacă doriți să creați un link către BRM East Energy, trebuie să folosiți adresa www.brmeastenergy.md.

BRM East Energy se angajează să asigure protecția datelor dumneavoastră personale. Informațiile pe care ni le furnizați în mesaje sau prin formularele de înregistrare nu vor fi utilizate în alte scopuri sau transmise terților, decât cu acordul dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni vă rugăm să ne contactați. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine.

BRM East Energy are sediul în Chișinău,
Bd. Dimitrie Cantemir 5/4, oficiul 407
Telefon: +(373) 68977880 / +(373) 68977881
Email: office@brmeastenergy.md