Retail Summary

Tranzacționează! Legătură către Platforma Electronică de Tranzacționare – Piața Retail

Tranzacționați mărfuri fungibile în Ringurile Pieței Retail (Disponibil), precum:

gaze naturale, energie electrică, benzine, motorine și alți combustibili, certificate de emisii de CO2, materiale pentru construcții, alimente și altele.

[Graph-Placeholder]

Detalii Piața Retail

1. Accesul pe Piața Retail

Accesul pe Piața Retail este permis membrilor acționari, membrilor afiliați și societăților de brokeraj pe mărfuri.
Membri afiliați sunt societățile ce dobândesc drept de tranzacționare, îndeplinind condițiile Consiliului de Administrație al BRM, așa cum sunt acestea prevăzute în Statutul Membrului afiliat.
Societățile de brokeraj pe mărfuri sunt membri acționari sau membri afiliați ai BRM având ca obiect prestarea serviciilor de brokeraj.

Vă înregistrați ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastră broker!

 • Consultați statutul membrului afiliat
 • Completați cererea de membru afiliat și anexa acesteia
 • Încheiați un contract de colaborare cu BRM
 • Constituiți dosarul de afiliere care conține următoarele documente:
  • Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau în copie, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii;
  • copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală;
  • copie a ultimului bilanț contabil;
  • copie după documentul care atestă dreptul dvs. de a oferta produsele oferite de dvs. (certificat de producător, autorizație de distribuție, licențe de furnizare, certificate de antrepozit fiscal, etc.)
 • Depuneți dosarul de afiliere la BRM, în original sau prin e-mail. În urma validării acestuia, se va emite o factură reprezentând taxa anuală de afiliere la BRM pentru servicii de tranzacționare pe Piata Retail. Bursa Română de Mărfuri vă va transmite contractul de colaborare (afiliere), document ce atestă statutul societății Dvs. și drepturile dobândite și care va fi semnat anual în urma achitării cotizației.

Regulamentul Pieței Retail (Disponibil), administrată de BRM, cuprinde norme privind organizarea și desfășurarea tranzacțiilor în temeiul Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri. Tranzacțiile se desfășoară, în funcție de active (mărfuri) pe ringuri specializate și pentru care este definită o procedură de lucru specifică.

2. Organizarea Pieței Retail

3. Emiterea ordinelor de tranzacționare

Înregistrați ofertele proprii de vânzare sau cumpărare

 • Descarcă Ordin Inițiator→ Ordinele pot fi inițiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzacționare, obținute în urma încheierii contractului de membru afiliat al BRM.
 • Completați ordinul inițiator conform specificațiilor dumneavoastră și transmiteți-l ulterior către BRM

sau

Răspundeți unei oferte deja existente în piață

 • Descarcă un Ordin de Sens Contrar pentru Ordinul Inițiator la care doriți să participați→ Participarea la ședințele de tranzacționare a activelor programate pe platforma electronică de tranzacționare se face pe baza contului de utilizator. Anunțarea în piață a ordinelor este condiționată de constituirea garanției bursiere specificată în ordinul inițiator respectiv.
 • Completați Ordinul de Sens Contrar și transmiteți-l la BRM împreună cu documentele solicitate prin ordinul inițiator (specifice pentru clienții ordonatori care au calitatea de Autorități sau Entități Contractante)

4. Programarea activelor la tranzacționare

Activele sunt programate la tranzacționare în maxim 7 zile de la data validării ordinelor inițiatoare emise.

Anterior ședinței de tranzacționare:

 • BRM realizează publicitatea Ordinului Inițiator
 • sunt primite și validate Ordinele de Sens Contrar

Tranzacționarea activelor se desfășoară numai pentru condițiile prevăzute în Ordinelele Inițiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulată anterior cu respectarea mijloacelor și termenelor prevăzute în Procedura de Tranzacționare aferentă Ringului pe care se derulează licitația. Modificările operate ulterior acestor termene, determină reprogramarea tranzacționării respectivelor active.

5. Desfășurarea ședinței de tranzacționare

Se analizează documentele depuse conform specificațiilor activului în vederea admiterii la tranzacționare.

În cadrul tranzacțiilor care se desfășoară pe platforma electronică, în timpul ședinței, se poate face îmbunătățirea prețului, modificarea cantității și schimbarea atributului.

6. Încheierea angajamentelor conform ședinței de tranzacționare

Încheierea ședinței, întocmirea Raportului de tranzacționare și semnarea Contractului de Bursă între BRM, brokerul vânzător și brokerul cumpărător.

Raportul de tranzacționare evidențiază toate etapele ședinței și elementele acestora.

Semnarea Contractului de Bursă reprezintă acordul părților în vederea încheierii și îndeplinirii contractului de vânzare – cumpărare încheiat pe baza acestuia.

7. Restituirea Garanției Bursiere (de participare)

Se realizează pe baza depunerii/transmiterii la sediul BRM a unei cereri de restituire a garanției – model Cerere de Restituire Garanție.

Garanția Bursieră poate fi menținută în contul de garanții pentru participarea la alte proceduri de tranzacționare programate la BRM.